Przedstawiamy Państwu najważniejsza osiągnicia naszej placówki w latach 2002-2014.

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II może poszczycić się wieloma osiągnięciami w różnych obszarach:
I. Tworzenie i kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnej :
 Nadanie im. Jana Pawła II placówce i poświęcenie tablicy pamiątkowej w szkole dnia 10.11.2006 roku;
 Coroczne uroczyste obchody Święta Szkoły;
 Aktywna działalność placówki w Rodzinie Szkół Papieskich (konkursy, pielgrzymki, turnieje, spotkania okolicznościowe, warsztaty);
 Nadanie i poświęcenie sztandaru Zespołowi Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II oraz Poświęcenie tablicy pamiątkowej przed szkołą dnia 22.10.2014 roku;
 Organizacja Wieczoru Kolęd i Pastorałek;
 Założenie chóru szkolnego prezentującego repertuar o tematyce patriotyczno-religijnej podczas ważnych uroczystości;
 Organizacja spotkań opłatkowych z Klubem Seniora;
 Organizacja Wigilii Szkolnej.
II. Osiągnięcia edukacyjne:
 Uzyskanie przez szkołę certyfikatów ogólnopolskich: „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Szkoły Bez Przemocy”, „Szkoły w Ruchu”, „WF z Klasą”, „Pomoc dla Afryki”;
 Uczniowie laureatami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych;
 Znaczące miejsca uczniów w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz Wojewódzkich Mistrzostwach w Tabliczce Mnożenia;
 I miejsce w Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym na szczeblu wojewódzkim w 2007 roku oraz I miejsca w Powiatowych Podsumowaniach Alertu w ostatnich latach;
 Uczniowie laureatami wojewódzkich konkursów recytatorskich i wiersza autorskiego na szczeblu powiatowym;
 Sukcesy w Powiatowym Konkursie Krajoznawczym „Czy znasz swój region?”
(I,II,III miejsca od 5 lat);
 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Jestem Bezpieczny” w 2008 roku;
 Realizacji pięciu innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;
 Zorganizowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i logopedycznej na terenie szkoły;
 Uzyskiwanie przez uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty wyników w staninach 6 i 5;
 Realizacja ogólnopolskich programów : „Cała Polska czyta dzieciom”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz programów profilaktyczno-zdrowotnych we współpracy z Sanepidem;
 Utworzenie i działalność do chwili obecnej gminnych zespołów metodycznych: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
 Wysokie osiągnięcia sportowe:
- na szczeblu ogólnopolskim w tenisie stołowym
- na szczeblu rejonowym w badmintonie
- czołowe miejsca w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym Szkół;
III. Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz zdrowego żywienia:
 organizowanie wypoczynku zimowego i letniego „Przedszkolandia” i „Zdrowo i Bezpiecznie” dla klas I-VI;
 Utworzenie młodzieżowej drużyny strażackiej oraz drużyny zuchów;
 „Uniwersytet Młodzieżowy” zajęcia pozalekcyjne kulinarne, plastyczne i sportowe;
 Zorganizowanie przerwy śniadaniowej (po pierwszej lekcji);
 Wdrożenie zasad zdrowego żywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej;
 Cykliczne organizowanie spotkań z policjantami, strażakami i ratownikami medycznymi.


IV. Inwestycje z budżetu szkoły i Rady Rodziców:
 Wyposażenie bloku żywieniowego (meble i naczynia) w latach 2003-2006;
 Remont łazienek dla personelu w 2004 roku;
 Zakupienie umywalek i okien do łazienek uczniowskich;
 Malowanie pomieszczeń szkolnych;
 Remont Sali gimnastycznej w 2006 roku (cyklinowanie, malowanie, lakierowanie);
 Wymiana oświetlenia na korytarzach i w pięciu salach lekcyjnych;
 Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na centrum biblioteczne i gabinet pielęgniarki;
 Wymiana dachu na budynku szkoły w Salominie, malowanie ścian wewnątrz oraz elewacja budynku oraz wymiana pieca CO, utworzenia placu zabaw;
 Wyłożenie kostką placu przed szkołą i wykonanie chodnika od parkingu przy stadionie do dziedzińca szkoły;
 Wykonanie parkingu od strony Ośrodka Zdrowia;
 Bogate wyposażenie w komputery, tablicę interaktywną, pomoce dydaktyczne i zabawki do oddziałów przedszkolnych;
 Utworzenie i wyposażenie specjalistycznej sali językowej, gabinetów :pedagoga, logopedy i księgowej;
Okres 12 lat to czas intensywnych działań we wszystkich obszarach pracy szkoły.


Anna Drwal
Beata Sajecka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony