Kalendarz Rekrutacji Do Przedszkola

 w ZPO im. Jana Pawła II

w Gościeradowie

na rok szkolny 2019/2020

  • Składanie przez rodziców dzieci  przyjętych do przedszkola (uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017) deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego  w przedszkolu (art. 153 ust.2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe)

Od 20.02.2019 – 27.02. 2019 r.

 

  • Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Gościeradów wniosku o przyjęcie do przedszkola .

Od 28.02.2019 – 13.03.2019 r.

  • Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Gościeradów o przyjęcie do przedszkola w przypadku wolnych miejsc.

 14.03. 2019r. do  27.03 2019 r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia prawo oświatowe art.131 ust.1-7. Lista w sekretariacie szkoły udostępniona  zainteresowanym.
  • od 31.03.2019r.
  • Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające – prowadzone, gdy po zakończeniu rekrutacji (po 31 marca 2019 r.) przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Od 03.04.2019 r. do 09.06.2019 r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Lista w sekretariacie szkoły udostępniona dla zainteresowanych.
  • od 16.06.2019 r .

 

UWAGA !

Karta zgłoszenia

Deklaracja

Wniosek

(Można pobrać w sekretariacie szkoły, ze strony internetowej szkoły- linki na dole strony).

 

Rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku

(3 – latki) otrzymają wniosek do przedszkola listownie.

 

Deklaracje o kontynuacji przedszkola i karta zgłoszenia  do klasy I, będą rozdane przez wychowawców.

 

 

Karta zgłoszenia do klasy I

Wniosek do przedszkola

Zarządzenie w sprawie rekrutacji

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony