Dni Bibliotek 2018

      Jak co roku w maju biblioteka stara się szczególnie przyciągnąć uwagę czytelników i zwrócić uwagę społeczności szkolnej. Działania na rzecz promocji biblioteki w tym roku były rozłożone w przeciągu całego miesiąca. Rozpoczęły się Kiermaszem Książki zorganizowanym przy współpracy z Samorządem Uczniowskim, z którego część dochodu przeznaczona była na cel charytatywny. Tym razem wsparliśmy akcję UNESCO.

     Wspólnie z logopedą Panią Haliną Wójcik zorganizowany został szkolny Konkurs Pięknego Czytania "Polska w legendzie", Przegląd Recytatorski „Dobre Wychowanie” oraz Turniej Wiedzy o Patronie. Przewodnim tematem przeglądu były zasady savoir vivru. Z kolei ideą turnieju było przybliżenie postaci patrona szkoły Jana Pawła II poprzez zabawę. Przytaczane fragmenty książki „Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły” ukazywały, jakim dzieckiem był Papież, jak postępował i zachowywał się wobec innych.

     Działania szkolne połączone były z wyjściami do Gminnej Biblioteki Publicznej gdzie uczestniczyliśmy w spotkaniu z pisarką Panią Renatą Piątkowską oraz zawodową lektorką Panią Malwiną Kożurno. W tym roku odbyło się również uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas pierwszych, którzy pod kierunkiem wychowawczyń prezentowali scenki do znanych wierszy oraz śpiewali tematyczne piosenki.

Agnieszka Maziarska

Opublikowano: 11 czerwca 2018 18:55

Kategoria: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Zdjęcia:

Wyświetleń: 331

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego oraz higieny osobistej w szkole i poza nią!
Zaszyfrowany adres tej strony