INFORMACJA  DLA  UCZNIÓW I RODZICÓW

o sposobie i trybie realizacji zadań edukacyjnych nauczania na odległość

w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

od 25.03.2020r. do 10.04.2020r.

 

                                                                            

I       Współpraca Nauczycieli z Uczniami i Rodzicami: ustala się kontakt z uczniami i nauczycielami przez wychowawców za pomocą e-dziennika UONET+ oraz komunikatorów internetowych:

 •  Pedagog (przedszkole i kl. I-III) telefon 692437916 i psycholog (kl. IV-VIII ) telefon 502230204 udzielają konsultacji z wykorzystaniem kontaktu za pomocą dziennika elektronicznego oraz telefonów. Nauczyciele przygotowują materiały dla uczniów i rodziców w zakresie tematyki motywowania do nauki, wspierania uczniów i rodziców w tym trudnym czasie.
 •  Dla uczniów z opiniami i orzeczeniami różnicuje się pracę w ilości i jakości zadań w codziennej pracy z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opiniach
  i orzeczeniach (jak dotychczas).
 •  Nauczyciel logopeda dwa razy w tygodniu, w czwartek i piątek, opracowane materiały dla swoich uczniów w zawężonym zakresie treści i zadań (wskazując np.: źródła stron internetowych, z których mogą korzystać rodzice w pracy
  z dziećmi). Kontakt tel.: 505501496
 •  Nowe tematy i zakres materiału nauczyciele podają każdego dnia do godz. 14.00 wpisując w e-dziennika UONET +  tematy zgodnie z planem lekcji, jednak zakres materiału z ograniczeniem zadań do wykonania 1-2 max i to niezbyt obszerne. Oczywiście dla chętnych zawsze można podać źródło, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że to dla chętnych ( z stacjonalnym wyważeniem ilości zadań, nie 40 i nie 5 str !!!).
 •  Nauczyciele nie zadają prac domowych, jako dodatkowych zadań, już sama praca nad lekcjami jest wystarczającą pracą domową.
 •  Na weekend też nie zadajemy!Sposoby prowadzenia zajęć i źródła materiałów do realizacji zajęć:


 •  Wysyłanie tematów przez e-dziennik UONET+ i zakresu do pracy samodzielnej.
 •  Wykorzystanie platformy Google Classroom, wideolekcje Discord, Eduello
  i Clasfow (planujemy także uruchomienie Microsoft Team).
 •  Korzystając z materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji
  i radiofonii.
 •  Korzystanie z materiałów platform edukacyjnych (z tych, co mamy podręczniki) Nowa Era, WSiP, Mac są udostępnione e-podręczniki, karty pracy itd. Ewentualnie rekomendowane przez MEN www.e-podręczniki.pl oraz zasoby CKE na potrzeby klasy 8 ( tu nauczyciel decyduje o wyborze i informuje rodziców i uczniów).
 •  Czytanie lektury, jeśli uczniowie nie maja książki proponujemy wykorzystanie audiobooków, (np. www.wolnelektury.pl) tu są dostępne książki w formie audio).
 •  Nie dajemy uczniom poleceń czytania lektur w formie elektronicznej, gdyż i tak dużo czasu spędzają przy komputerze.
 • W miarę możliwości technicznych po stronie nauczycieli i uczniów oraz własnych predyspozycji, możemy korzystać z połączeń video, pracując na aplikacjach wg uznania.
 •  Uczniowie mają w domach podręczniki, więc część zajęć należy realizować
  z użyciem podręcznika, ćwiczeń i zeszytu.
 •  W kasach I-III nauczyciele przez e-dziennik UONET+ informują rodziców
  o dostępnych materiałach, ich źródłach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
 •  Nauczyciele informują rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
  i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu za pomocą poczty e-mail, sms, strony i Fb przedszkola, kontakt telefoniczny z nauczycielami, którzy zdecydowali się udostępnić swoje telefony prywatne.
 •  W klasach ósmych skupiamy się na przedmiotach egzaminacyjnych, z pozostałych zakres minimum.
 •  Zajęcia z wychowawcą-poświęcamy te godziny na kontakt i wsparcie swoich wychowanków, forma kontaktu do wyboru.
 •  Nauczyciele świetlicy opracowują propozycje form spędzania czasu wolnego, propozycje prac wytwórczych, podają ciekawe linki do stron z grami, zabawami, quizami itp. Zadania i treści udostępniają na szkolnej stronie w zakładce Świetlica oraz Fb.
 •  Nauczyciele biblioteki dla chętnych uczniów ogłaszają konkursy, wspierają czytelnictwo, informując o ciekawych linkach na stronie szkolnej i Fb.
 •  Wszyscy nauczyciele i uczniowie każdego dnia logują się e-dziennik UONET+ od godz. 8.00 od poniedziałku do piątku.
 •  Konsultacje i kontakt Nauczyciel – Rodzic odbywać się będą:

- przez dziennik elektroniczny;

- pocztę e-mail;

- sms;

- stronę ZPO, Fb przedszkola i szkoły;

- kontakty telefoniczne.

 

 •  Konsultacje Nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego i innych form, każdego dnia w godz. 11.00-13.00.
 •  Dla rodziców, którzy pracują konsultacje w godzinach 17.00-18.00.
 •  W celu weryfikacji wiedzy Uczniów, Nauczyciele wysyłają Uczniom przez e-dziennik UONET+ karty pracy do wykonania polecenia zadań itp.
 •  Informację zwrotną, odpowiedzi pisemne, wykonane na komputerze, uczniowie odsyłają nauczycielom do oceny tą samą drogą ( tu też mogą być zdjęcia wg ustaleń z nauczyciele, jeśli uczeń nie może wykonać pracy na komputerze.
 •  Monitorowanie postępów uczniów w nauce, jaki i przekazywanie informacji dla Uczniów i rodziców odbywać się będzie za pomocą:

- e-dziennik UONET+;

- kontakt e-mail;

- sms;

- strona Fb przedszkola i szkoły;

- kontakt telefoniczny.

Podsumowując:

 •  Najważniejsze, by zdać egzamin z odpowiedzialności, jaką jest walka
  z koronawirusem.
 •  Wierzę, że jak wrócimy do normalności, wszystko nadrobimy i podstawa programowa nie będzie zagrożona.
 •  Zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich na pierwszym miejscu.

 

 

Pozostając w kontakcie życzę powodzenia i wytrwałości
w tym trudnym czasie i w nowych wyzwaniach.

Dyrektor Beata Sajecka

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego oraz higieny osobistej w szkole i poza nią!
Zaszyfrowany adres tej strony