Nauka przyjemny obowiązek

Aby nauka była przyjemnym obowiązkiem.
 
1. Rozpoznaj styl uczenia się dziecka.
        
Wzrokowcy - dobrze uczą się na konkretach (liczydła, patyczki, palce u rąk), korzystając z ilustracji, filmów czy innych pomocy.
 
Słuchowcy - zapamiętują dobrze materiał mówiony, odtwarzany z płyty i innych mediów.
 
Kinestetycy - uczą się na pamięć w ruchu by zapamiętać treść wiersza lub nowy temat (wskazane jest poruszanie się po pokoju).
 
2. Zaplanujmy czas na naukę zgodnie z potrzebami dziecka:
 
* są dzieci, które lepiej funkcjonują przed południem wstają wcześniej są wyspana i będą efektywnie pracować od 9.00 do obiadu (jeśli rodzice są w domu);
* są dzieci, które efektywnie pracują w godzinach popołudniowych wręcz wieczorem;
* w trakcie nauki róbmy krótkie przerwy (ćwiczenia ruchowe, relaksacyjne), dzieci z nadpobudliwością potrzebują więcej przerw;
* dzielmy pracę na dwa etapy do południa i po południu;
* połączmy naukę z zabawą szczególnie w edukacji przedszkolnej;
* nie zmuszajmy do zajęć, które są nie konieczne(dodatkowe);
* przymus w trakcie pracy z dzieckiem skutkuje odwrotnie starajmy się motywować (np.pojdziemy na wycieczkę kiedy się tego nauczysz).
 A.D.

Opublikowano: 26 marca 2020 10:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 169

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego oraz higieny osobistej w szkole i poza nią!
Zaszyfrowany adres tej strony