Kalendarz Rekrutacji Do Przedszkola

 w ZPO im. Jana Pawła II

w Gościeradowie

na rok szkolny 2020/2021

  • Składanie przez rodziców dzieci  przyjętych do przedszkola (uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017) deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego  w przedszkolu (art. 153 ust.2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe)

Od 13.02.2020 – 26.03. 2020 r.

  • Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Gościeradów wniosku o przyjęcie do przedszkola .

Od 13.02.2020 – 26.03.2020 r.

  • Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Gościeradów o przyjęcie do przedszkola w przypadku wolnych miejsc.

Od 24.02.2020 – 13.03.2020 r.

Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obszarze i poza obszarem Gminy Gościeradów wniosków o przyjęcie do klasy 1.

 

UWAGA !

Karta zgłoszenia

Deklaracja

Wniosek

(Można pobrać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej)

 

Deklaracje i wnioski do pobrania.

 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek oprzyjęcie do przedszkola dziecka z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dziecka spoza obwodu szkoły

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej dziecka z obwodu szkoły

Karta zgłoszenia do klasy pierwszej dziecka spoza obwodu szkoły


Drodzy rodzice

W sytuacji braku możliwości osobistego przyjścia do szkoły uzupełnione, podpisane i zeskanowane wnioski prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres pspgoscieradow@interia.pl, pocztą tradycyjną na adres szkoły lub faxem na nr 15 838 11 34. Po wysłaniu prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia.


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego oraz higieny osobistej w szkole i poza nią!
Zaszyfrowany adres tej strony