Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Megafon

     W związku z koniecznością pracy zdalnej i kontynuowaniem nauki z wykorzystaniem środków i technik kształcenia na odległość, nauczyciele stosują różnorodne narzędzia, m.in.: telefony, pocztę elektroniczną, dziennik elektroniczny, platformę Office 365, aplikację Messenger. Nauczyciele prowadząc lekcje i konsultacje niejednokrotnie udostępniają swój wizerunek, a także fragmenty prowadzonych przez siebie lekcji. Młodzi ludzie nie zawsze są świadomi tego, co robią
i nie przewidują konsekwencji niewłaściwego postępowania, dlatego chcę wszystkim uświadomić pewne kwestie prawne, zwłaszcza, że w sieci pojawiają się niepokojące wpisy.

  • Nikt nie ma prawa nagrywać nauczyciela ani upubliczniać tego nagrania w sieci.
  • Wizerunek nauczyciela jest chroniony na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego oraz art. 81 ust. 1 ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Udostępnienie wizerunku nauczyciela w Internecie będzie naruszać jego dobra osobiste. Natomiast umieszczenie filmu, w jakikolwiek sposób ośmieszającego go, może skutkować również odpowiedzialnością karną jako przestępstwo zniewagi funkcjonariusza publicznego - art. 63. Ustawy Karta Nauczyciela na zasadach określonych w art. 226 Kodeksu karnego - kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  • art. 216. § 2.Kodeksu karnego - kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • W przypadku nieletnich może to skutkować wszczęciem postępowania w sprawach nieletnich ze względu na stopień demoralizacji. Art. 1. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17 . Wobec osób poniżej 13 roku życia, pełną odpowiedzialność cywilnoprawną ponoszą ich opiekunowie prawni.

 

Mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale moim obowiązkiem zwłaszcza w czasie

zdalnego nauczania, jest czuwanie nad bezpieczeństwem i ochroną Uczniów i Nauczycieli.

      Drodzy Rodzice! proszę miejcie to na uwadze i zwróćcie uwagę swoim dzieciom na konsekwencje nieodpowiedniego zachowania w sieci.

Z poważaniem
dyrektor Beata Sajecka

 

 

Opublikowano: 07 kwietnia 2020 18:05

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 186

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego oraz higieny osobistej w szkole i poza nią!
Zaszyfrowany adres tej strony